რუსული თარგმანი "Web Style Sheets home page"

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სტატია "Web Style Sheets home page"-ის თარგმანს. დოკუმენტის ორიგინალური ვერსია არსებობს მხოლოდ საიტზე W3C http://www.w3.org/Style/
წინამდებარე თარგმანი არ წარმოადგენს W3C-ს ოფიციალურ დოკუმენტს..
ყველა საავტორი უდლება ეკუთვნის W3C-ს.
წინამდებარე დოკუმენტი შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს, დაშვებულს თარგმნისა და ბეჭვდის დროს.

ავტორი: ევგენი სკრიპეცი (ავტორის ყველა თარგმანი, soft, ძებნა)
ლოკალური ვერსია: http://www.gew3.org/Style/

 

სტილების ვებ ცხრილები
მთავარი გვერდი

(ეს გვერდი იყენებს CSS-ს სტილების კასკადურ ცხრილებს)

რა არის ახალი?

რა არის სტილების ცხრილები?

საგაზეთო ამონარიდები

კონფერენციები

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM i SAC

"`იმედი ვიქონიოთ, რომ ყველა ვებ ინოვაცია მიბაძავს ვებ კონსორციუმს მის მუშაობაში CSS-თან"

— Jakob Nielsen

რა არის ახალი?

იხილეთ თავები "რა არის ახალი?" აქ არის CSS და XSL

რა არის სტილების ცხრილები?

სტილების ცხრილებში აღწერილია, თუ როგორ აისახება დოკუმენტები ეკრანზე, ბეჭდვისას და შესაძლოა ის, თუ როგორ წარმოითქმის ისინი. მას შემდეგ რაც 1994 წელს W3C შეიქმნა, იგი აქტიურ პროპაგანდას ეწევა ინტერნეტში სტილების ცხრილების გამოყენებას. ჯგუფი Style Activity-მა წარმოადგინა W3C -ს რამდენიმე რეკომენდაცია (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS ყველაზე ფართოდაა გამოყენებული ბრაუზერებში.

ინტერნეტში (ე.ი. HTML-ში) სტრუქტურირებულ დოკუმენტებში სტილების ცხრილების გამოყენების მეშვეობით, ავტორებს და მკითხველებს შეუძლიათ ზეგავლენა მოახდინონ დოკუმენტის ასახვაზე მისი ცვლილების გარეშე ან დაამატონ HTML ის ახალი ელემენტები.

სტილების ცხრილებთან ექსპერიმენტირების დაწყების უმარტივეს გზას წარმოადგენს იმ ბრაუზერის მოძიება, რომელიც მხარდაჭერას აძლევს CSS-ს. დისკუსიები, დაკავშირებული სტილების ცხრილებთან, მიმდინარეობს საფოსტო დაგზავნაში www-style@w3.org-ზე და comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets-ზე.

ჯგუფი Style Activity W3C აგრეთვე აწარმოებს XSL-ს, დამუშავებას, რომელიც შედგება XSLT -სა და "ფორმატირების ობიექტების" (XSL-FO) კომბინაციიდან.

რატომ არსებობს სტილების ცხრილების ორი ენა?

ფიქრობთ, თუ რომელი ენა აირჩიოთ? წაიკითხეთ "CSS & XSL"

ის ფაქტი, რომ W3C აწარმოებს XSL -ის დამუშავებას, როგორც CSS -ის დანამატის, იწვევს გარკვეულ არეულობას. რატომ უნდა დამუშავდეს სტილების ცხრილების მეორე ენა, თუ დამამუშავებლებს ჯერ კიდევ არ დაუმთავრებიათ პირველი? პასუხები წარმოდგენილია შემდეგ ცხრილში:

CSS XSL
შესაძლებელია თუ არა მისი გამოყენება HTML-თან ერთად?? დიახ არა
შესაძლებელია თუ არა მისი გამოყენება XML-თან ერთად?? დიახ დიახ
გარდაქმნების ენა? არა დიახ
სინტაქსისი CSS XML

უნიკალურია ის ფაქტი, რომ შესაძლებელია CSS -ის გამოყენება HTML და XML დოკუმენტების მონიშვნისათვის. XSL-ს, მეორეს მხრივ, შეუძლია დოკუმენტის შეცვლა. ასე, მაგალითად, შესაძლებელია XSL -ის გამოყენება XML -ის მონაცემების გარდასაქმნელად ვებ სერვერზე HTML/CSS დოკუმენტად. ამ შემთხვევაში ენები ავსებენ ერთმანეთს და შესაძლებელია მათი ერთად გამოყენება.

შესაძლებელია ორივე ენის გამოყენება XML დოკუმენტის ფორმატირებისთვის..

CSS და XSL იყენებენ მსგავს ფორმატირებას და ამგვარად დამამუშავებლებისთვის ხელმისაწვდომია ფორმატირების იდენტური მოდელები ორივე ენაში. W3C მუშაობს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს ფორმატირების მოდელების გამოყენების შესაძლებლობა.

ხელმისაწვდომია W3C ჩანაწერები თემაზე: "XSL და CSS ერთობლივი გამოყენება"

საგაზეთო ამონარიდები

თუ თქვენ ახალბედა ბრძანდებით ამ საკითხში, თქვენ ალბათ მოისურვებთ წაიკითხოთ სტილების ცხრილების შესახებ:

იხილეთ CSS და XSL უფრო ფართო (და უფრო ახალი) ინფორმაციისათვის.

CSS

ინფორმაცია გვერდის ბოლოს ღილაკების შესახებ ხელმისაწვდომია ღილაკების გვერდზე დაCSS ვალიდატორზე.

სტილების კასკადური ცხრილები (CSS) წარმოადგენს სტილთა ცხრილების მექანიზმს, რომელიც სპეციალურად დამუშავდა ვებდიზაინერების და მომხმარებელის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად.

XSL

W3C-ს ჰყავს თავისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამუშავებს ფორმატირების გაფართოებულ ენას (XSL). XSL მუშავდება DSSSL და CSS საფუძველზე და უმთავრესად გამიზნულია XML-ის მაღალსტრუქტუირებულ მონაცემებზე, რომელთა ჩაწერაც მაგალითად, აუცილებელია მათ ასახვამდე. უფრო ვრცელი ინფორმაციის მისაღებად XSL -ის შესახებ, იხილეთ გვერდი XSL W3C .

DSSSL

DSSSL წარმოადგენს დოკუმენტის სტრუქტურის გარდაქმნას და ფორმატირების ენას, რომელსაც ბევრი მიმდევარი ჰყავს SGML-ის დამამუშავებლებში. DSSSL -ის რესურსები ინტერნეტში:

CSS-DOM i SAC

CSS ფაილი შეიძლება იყოს შექმნილი და რედაქტირებული `ხელების მეშვეობით, ანუ ნებისმიერ ტექსურ რედაქტორში, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ პროგრამა ECMAscript, Java -ზე ან სხვა ნებისმიერ ენაზე სტილების ცხრილების ფაილებთან სამუშაოდ. ფაქტიურად თქვენ შეგილიძლიათ გამოიყენოთ გარეშე სოფტი და ბიბლიოთეკები სტილების ცხრილებთან სამუშაოდ. სხვადასხვა კომპიუტერულ პლატფორმებზე ასეთი პროგრამების და ბიბლიოთეკების იმპორტირების დასახმარებლად, W3C -მა დაამუშავა სპეციფიკაცია, სახელწოდებით CSS-DOM, სადაც განისაზღვრა ფუნქციათა რიგი, რომლებიც უნდა იყოს ყველა მსგავს ბიბლიოთეკაში.

CSS დოკუმენტის ობიექტურ მოდელს წარმოადგენს API (პროგრამირების აბსტრაქტული ინტერფეისი) CSS-ის (და გარკვეულწილად სტილების სხვა ენების) რედაქტირებისთვის პროგრამიდან. API წარმოადგენს პროგრამული ბიბლიოთეკის სპეციფიკაციას. შეგიძლიათ იგი შეადაროთ სახელმძღვანელოს: თქვენ გაქვთ ყველა ფუნქციის აღწერილობა და პარამეტრები, მაგრამ არ გაქვთ თვითონ კოდი.

სხვადასხვა პლატფორმისათვის ხელმისაწვდომია CSS-DOM რამდენიმე ბიბლიოთეკა. ბევრი მათგანი უფასოა. ბევრ ბრაუზერს გააჩნია CSS-DOM-ის ჩამონტაჟებული ბიბლიოთეკები, ECMAScript პროგრამების გამოსაყენებლად.

SAC (მარტივი API CSS-თვის) – ეს არის დამატება CSS-DOM-თვის. CSS-DOM შეიცავს ფუნქციებს სტილების ცხრილების მანიპულირებისთვის მას შემდეგ, როგორც კი ისინი ჩაიტვირთება კომპიუტერის მეხსიერებაში; ის ფუნქციები, რომლებსაც შეიცავს SAP, ეხმარებიან სტილების ცხრილების გასარჩევად, ესე იგი ისინი გადასცემენ სტილების ცხრილებს ფაილიდან მეხსიერებაში.

CSS-DOM რეკომენდაცია W3C. SAC პროექტი განვითარების პროცესშია. ზოგიერთი პროგრამა (არა ბრაუზერები) წარმოდგენილია გვერდზე CSS-ის შესახებ.

კონფერენციები, დამუშავება, კვლევები.

W3C -ის გუნდი და მისი წარმომადგენლები ხშირად ატარებენ პრეზენტაციებს.

დინამიური HTML

დინამიური HTML წარმოადგენს ტერმინს, დინამიური შინაარსის HTML დოკუმენტის განსაზღვრისთვის. CSS – ეს არის დინამიური შინაარსის HTML დოკუმენტის მხოლოდ ერთ-ერთი სამი კომპონენტიდან; ორი დანარჩენი – ესენია თვითონ HTML და JavaScript (რომელიც სტანდარტიზირებულია EcmaScript-ის სახელწოდებით). სამი კომპონენტი გაერთიანებულია DOM -ის – დოკუმენტის ობიექტური მოდელის მეშვეობით.

თემატური რესურსები

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, Style Activity W3C ხელმძღვანელი
ვებმასტერს
დოკუმენტის უკანასკნელი სწორება: $Date: 2006/03/22 16:37:32 $ GMT

Copyright  C 1997-2005 W3C (MIT, ERCIM, Keio)