სტილების კასკადური ცხრილები
საშინაო გვერდი

(ეს გვერდი იყენებს CSS სტილების კასკადურ ცხრილებს)

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სტატია «Cascading Style Sheets home page» -ის თარგმანს.
დოკუმენტის ორიგინალური ვერსია არსებობს მხოლოდ W3C საიტზე http://www.w3.org/Style/CSS/
წინამდებარე თარგმანი არ წარმოადგენს W3C-ს ოფიციალურ დოკუმენტს.
ყველა საავტორო უფლება ეკუთვნის W3C.

ავტორი: ევგენი სკრიპეცი (ავტორის ყველა თარგმანი) წინამდებარე დოკუმენტი შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს, დაშვებულს თარგმნისა და ბეჭვდის დროს.
ლოკალური ვერსია: http://w3.org/Style/CSS/

რა არის ახალი?

ვსწავლობთ CSS-ს

CSS ბრაუზერები

CSS-ის საავტორო ინსტრუმენტარიუმი

სპეციფიკაციები 1, 21, 3

CSS შესაბამისობის ტესტი

W3C ძირითადი სტილები

აგრეთვე: ინფორმაცია დამამუშავებლებისათვის, SAC, თარგმანები, სამუშაო ჯგუფი

CSS10

(skip to next section)

სტილების კასკადური ცხრილები (CSS) წარმოადგენს ვებ-დოკუმენტში სტილის დამატების მარტივ მექანიზმს (მაგალითად, შრიფტები, ფერები, სივრცეები). მომხმარებლებისათვის სახელმძღვანელოების, წიგნების, ადრესატთა სიის მოძიება შესაძლებელია გვერდზე: “ შევისწავლოთ CSS~”. დამატებითი ინფორმაციისათვის სტილების ცხრილებზე იხ. გვერდი ვებ-სტილების ცხრილები. CSS -ის განხილვა მიმდინარეობს (დაარქივებულ) www-style@w3.org ადრესატთა სიაში და comp.infosystems.www.authoring.stylesheets.

W3C ზეიმობს CSS1-ის ათი წლისთავს. . თქვენც შეიტანეთ თქვენი წვლილი გალერეაში!

რა არის ახალი?

(გადადით შემდეგ სექციაზე)

(ახალი CSS-ის (შავად ნაწერი) სპეციფიკაციების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, იხ. «CSS დამუშავების სტადიაში~.»)

გნებავთ რაიმე დაამატოთ? მაცნობეთ, გეთაყვა!

CSS ბრაუზერები

(skip to next section)

სტილების ცხრილებთან ექსპერიმენტის დაწყების ყველაზე მარტივ ხერხს წარმოადგენს ერთ-ერთი იმ ბრაუზერის გადმოქაჩვა, რომელიც აძლევს მხარდაჭერას CSS-ს. ყველა ქვემომითითებული ბრაუზერები ვერ ასრულებენ სრულ სპეციფიკაციას, მაგრამ რელიზები ახლოსაა, და მალე ეს შეიცვლება. სხვადასხვა საიტებზე აღწერილია ბაგები და მათი მოგვარების ხერხი.

ეს წყაროები დოკუმენტირებას უკეთებენ სხვადასხვა ბრაუზერის მხარდაჭერის დონეს:

CSS-ის საავტორო ინსტრუმენტარიუმი

(skip to next section)

დღესდღეობით საავტორო ინსტრუმენტების უმრავლესობა უზრუნველყოფს მხარდაჭერის მაგვარს CSS-ის სტილების ცხრილისათვის. ქვემოთ მოყვანილი სია არ არის სრული, მაგრამ იგი მოიცავს (ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით) ყველა ჩვენთვის ცნობილ ინსტრუმენტს.

სხვა პროგრამები

(გადადით შემდეგ თავში)

CSS სპეციფიკაციები

CSS -ს გააჩნია ბევრი სხვადასხვა დონე და პროფილი. უხეშად რომ ვთქვათ, სამუშაო მაგიდის ბრაუზერები ასრულებენ 1, 2, 3 დონეებს, სხვადასხვა პროგრამები ასრულებენ მათი პლატფორმისთვის შესაბამის დონეს: მობილურ ტელეფონს, კპკ, ტელევიზორს, პრინტერს, მეტყველების სინთეზატორს და ა.შ.

სხვა სპეციფიკაციები, რომლებიც ეხება CSS-ს:

წიგნი: `სტილების კასკადური ცხრილები~ (მე-3 გამოშვება) – შეცდომების სია.

CSS-ს ისტორია აღწერილია წიგნის `სტილების კასკადური ცხრილები~ ხაკონ ვიუმის და ბერტ ბოსის `ვებ-დიზაინი~ მე-20 თავში. (მე-2 გამოშვება, 1999, Addison Wesley, ISBN 0-201-59625-3)

CSS Valid
CSS!Valid HTML 4.0! RSS feed Atom feed

Bert Bos, CSS contact
Last updated $Date: 2007/08/01 16:39:06 $ GMT